dimecres, 6 de juny del 2012

L'embolic de l'IGI

Al començament de l'any vinent entrarà en vigor a Andorra un nou impost indirecte anomenat Impost General Indirecte, IGI, el mateix que a altres llocs es diu IVA o TVA.

L'IGI, clar i senzill, substituirà tot un reguitzell d'imposts indirectes, IMI, IAC, ISI, IPI, que es van establir fa uns anys i que són complicats i poc efectius.

L'entrada en vigor de l'IGI planteja un problema de doble imposició, fet que ha generat queixes dels comerciants afectats i desavinences entre el govern i l'oposició.

El problema és que totes les mercaderies importades actualment ja paguen un impost que quan funcioni l'IGI no es podrà descomptar. Per tant aquestes mercaderies pagaran simultàniament dos impostos, l'actual i l'IGI.

Veiem com funciona. Suposem que un comerciant vol importar mercaderia i vendre-la aplicant el seu marge comercial. També suposem que la mercaderia val 100,00 euros i el marge és d'un 20% sobre la compra.

Se'ns presenten tres situacions:

a) Situació actual. Existeix un impost, l'IMI, que cobra la Duana sobre tots els articles importats. Pot tenir diversos valors segons el tipus de mercaderia, suposarem el 4%

Compra: 100,00 + 4% IMI = 104,00 euros
Venda: 104,00 + 20% marge = 124,80 euros
El comerciant ha guanyat 20,80 i l'Estat 4,00 euros

b) Situació amb l'IGI. Per no complicar-ho suposarem un IGI també del 4%

Compra: 100,00 euros, 4% IGI suportat 4,00 euros
Venda: 100,00 + 20% marge = 120,00 euros, 4% IGI repercutit 4,80 euros
Liquidació IGI = IGI repercutit - IGI suportat = 4,80 - 4,00 = 0,80 euro
Total impost recaptat per l'Estat: IGI suportat + liquidació = 4,00 + 0,80 = 4,80 euros
El comerciant ha guanyat 20,00 i l'Estat 4,80 euros

c) Situació poc desitjable que podríem tenir al començament de l'any vinent. El comerciant haurà comprat la mercaderia amb el sistema actual, pagant l'IMI i el vendrà pagant també l'IGI.

Compra: 100,00 + 4% IMI = 104,00 euros
Venda: 100,00 + 20% marge = 120,00 euros, 4% IGI repercutit 4,80 euros
Liquidació IGI = IGI repercutit - IGI suportat = 4,80 - 0 = 4,80 euros
Total impost recaptat per l'Estat: IMI + IGI suportat + liquidació = 4,00 + 0 + 4,80 = 8,80 euros
El comerciant ha guanyat 16,00 i l'Estat 8,80 euros

El problema és que al comerciant li falten "papers" per justificar IGI suportat i és molt difícil justificar quines mercaderies s'han comprat pagant IMI i s'han venut només a partir de l'entrada en vigor de l'IGI. La temptació és posar-hi el màxim possible encara que s'hagin venut abans de l'inici de l'IGI.
S'ha proposat fer inventaris de les existències al començament de 2013 però hi ha un gran risc de desgavell total.

Una solució relativament senzilla per aplicar temporalment, per exemple durant sis mesos, és la següent.

Ja que el problema és que el comerciant no pot justificar IGI suportat, perquè no en té, per a fer la liquidació en crearem un de fictici.
Establirem que l'IGI suportat mai ha de ser més petit que una quantitat igual a un múltiple determinat de l'IGI repercutit. Si segons els papers l'IGI suportat real no hi arriba, se'n crea un de fictici igual a la dita quantitat.

En el nostre exemple, si definim un factor de 0,8 tenim:

IGI repercutit 4,80 euros
IGI suportat real 0 euros
IGI suportat fictici 0,8 x 4,80 = 3,84 euros


Liquidació IGI = IGI repercutit - IGI suportat fictici= 4,80 - 3,84 = 0,96 euros
Total impost recaptat per l'Estat: IMI + IGI suportat real + liquidació = 4,00 + 0 + 0,96 = 4,96 euros
El comerciant ha guanyat 19,84 i l'Estat 4,96 euros

Per establir el factor pel qual s'ha de multiplicar l'lGI repercutit tenim en compte la relació IGI suportat = 100/(100+marge) x IGI repercutit. Per tant només hem de suposar un marge mitjà del comerç a Andorra per definir aquest factor igual a 100/(100+marge). Per l'exemple he suposat un marge del 25% que ens dóna 100/(100+25) = 0,8

La principal distorsió seguint aquest sistema és que els comerciants que apliquen marges menors que el suposats es veuen penalitzats i els que apliquen marges majors es veuen afavorits, però tan en un cas com en l'altre les diferències són molt petites.

Aquesta és la idea bàsica que naturalment s'hauria d'adaptar a casos particulars, sobretot quan el percentatge d'IGI d'una mercaderia resulti diferent del que tenia d'IMI. Res que no es pugui resoldre amb uns quants tècnics i uns quants ordinadors.

1 comentari:

Hannibal Melquart ha dit...

Am văzut comentarii de la oameni care și-au primit deja împrumutul de la domnul Benjamin Lee un ofițer de împrumut care îmi oferă împrumut la rata de 2% ROI și am decis să aplic sub recomandările lor și doar 5 zile am confirmat în propriul cont bancar personal o Suma totală de 90.000 de dolari pe care am solicitat-o. Aceasta este într-adevăr o veste minunată și îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de un împrumutător de împrumut real să aplice prin e-mail: 247officedept@gmail.com sau WhatsApp: + 1-989-394-3740. Sunt fericit acum că am obținut împrumutul pe care l-am solicitat.